Kayseri Yahyalı ilçesi sınırları kapsamında yer alan 2011 yılı öncesinde inşa edilmiş ve yapı ruhsatı çıkarılmış olan binaların yanı sıra aynı zamanda 2011 yılı sonrasında yapı ruhsatı alınmış olan ya da daha yeni inşaat halinde olan binalar için firmamız enerji kimlik belgesi vermektedir. Bu kapsamda Yahyalı içerisinde yer alan tüm binaların enerji verimlilik sınıfı tespit edilmektedir ve bu kapsamda EKB çıkarılmaktadır. 2 Mayıs 2017 tarihinden itibaren ise Enerji Kimlik Belgesi bulunmayan binalarda hiçbir şekilde alım ve satım işleri yapılamayacak. EKB yalnızca kiralamalarda gerekli bir durum sergilemeyecektir. Bu çerçeve dahilinde 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi’ne sahip olmak da fayda bulunmaktadır.

2 Mayıs 2017 tarihinden sonra Enerji Kimlik Belgesi bulunmayan binalarda alım ve satım işlemleri yapılamayacak.

Enerji Kimlik Belgesini (EKB) Yeni Binalar ve Mevcut Binalar için yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından bizzat sahip olunmuş SMM belgesinin var olduğu mühendisler ya da mimarlar hazırlayabildiği gibi, aynı zamanda bünyesinde söz konusu mesleklere haiz mühendis veya mimar bulundurmakta olan tüzel kişiler yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili birim olarak sayılmaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uygulaması adına ilgili yönetmeliğin ilgili maddesinin 1.fıkrası gereğince 1 Ocak 2011 tarihinin sonrasında yapı ruhsatını bünyesinde bulunduran binalar yeni bina olarak adlandırılırken, 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatını bünyesinde bulundurmuş olan binalar mevcut (eski) bina olarak adlandırılmaktadır. Buna bağlı olarak Milat 1 Ocak 2011 olarak kabul edilmelidir.

Mevcut binalar ve yeni binalar hiçbir şekilde ayrım yapılmaksızın, 10 yıl içinde EKB düzenlemesi yapılmaktadır. Kısaca, mevcut binalar kanun hükmünde 2 Mayıs 2017 tarihine kadar EKB almak zorunda. Eğer EKB alınmazsa hiçbir şekilde ne daire satışı gerçekleşebilecek. Nede bir alıcı bir daireyi alabilecek.

Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süreyle geçerliliğini korumaktadır. Artı olarak binaya hiçbir türlü mantolama v.b. işlem yaptırmanıza gerek yoktur. EKB için yetkili firmaya başvuru yaptığınız takdirde o size gerekli tüm yönlendirmeleri harfi harfine yapacaktır.