Kayseri sınırları içerisinde yer almakta olan Sarız ilçesinde, Türkiye’nin her bölgesinde ve her şehrinde uygulandığı üzere enerji kimlik belgesi zorunluluğu başlıyor. 2 Mayıs 2017 tarihi itibariyle başlayacak olan söz konusu uygulama Enerji Kimlik Belgesi, 2 farklı şekilde kategoriye ayrılıyor. 2011 yılı öncesinde yapı ruhsatını almış olan binalar ve 2011 yılı sonrasında yapı ruhsatını almış binalar olarak 2’ye ayrılmaktadır.

2011 yılı öncesinde yapı ruhsatını bünyesine katmış olan yapılar mevcut yapı olarak adlandırılırken, 2011 yılı sonrasında yapı ruhsatını bünyesini katmış olan yapılar yeni yapı olarak adlandırılmaktadır. Bu kapsamda 2011 yılı öncesinde yapı ruhsatı alınmış olan mevcut binalara Enerji Verimliliği sınıfında A’dan G’ye kadar sınıflandırma yapılırken, 2011 sonrası yapı ruhsatı almış olan binalar için maksimum C kategorisine kadar düşüş yaşanabilir daha düşük (D,E,F,G) kategorilerde yer alırsa, bu bina için iskan ruhsatı kanunen verilmeyecektir.

Enerji Kimlik Belgesi’ni firmamız, Kayseri ili Sarız ilçesinde bulunan yapılar için büyük bir hassasiyet ve titiz çalışma sonucunda hazırlayıp, direkt olarak bina yöneticisine teslim etmektedir. Bu kapsamda ücretler çok uygun seyirlerde ilerlerken aynı zamanda müşteri memnuniyeti’de %100 olarak karşınıza çıkacaktır.

Enerji Kimlik Belgesi sayesinde artık alıcılar alacak oldukları binanın hangi enerji sınıfına mensup olduğunu göreceğinden dolayı artık alıcıların tercih sebepleri arasında Enerji Verimlilik Sınıfı’da kendisini gösterecek. Buna bağlı olarak öngörülenler arasında EKB uygulamasından dolayı yüksek Enerji Verimliliği’ne sahip olan yapıların fiyatı artması olarak ön plana çıkıyor.

Enerji Kimlik Belgesi 2 Mayıs 2017 tarihine kadar alınması gereken zorunlu bir belge olarak uygulanmaktadır. 2 Mayıs 2017 tarihinden sonra hiçbir şekilde konut alım ve satımlarında kesinlikle EKB olmadan işlem yapılamayacak olduğu gibi artı olarak kiralamalarda EKB zorunlu tutulmayacak. EKB olmadan kiralama işlemleri gerçekleştirilebilecek.

Enerji Kimlik Belgesi 2011 yılı öncesi binaların enerji verimlilik sınıfını gösteren bir belge olarak ön plana çıkıyor. A’dan G’ye kadar toplam 7 enerji sınıfı mevcut olarak bulunmakta. Yeni binaların en az C sınıfında olması gerekiyor eğer daha düşük sınıflandırmada yer alırsa bu binaların yapı ruhsatları verilmeyecek. Fakat mevcut yapılar için herhangi bir seviye zorunluluğunu bulunmamakta.