Kayseri ili sınırları içerisinde yer alan Sarıoğlan ilçesinde de Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi artık enerji kimlik belgesi zorunluluğu var. EKB zorunluluğundan dolayı, taşınmaz alım ve satım işlemlerinde artık kesinlikle EKB olmadan hiçbir işlem gerçekleştirilemeyecek. 2 Mayıs 2017 tarihiyle birlikte yürürlüğe girecek olan söz konusu uygulama 2011’den önce yapı ruhsatı almış binalar için ayrı bir şekilde değerlendirilirken 2011 yılından sonra yapı ruhsatı almış olan binalar için ayrı bir şekilde değerlendirilmektedir. Kiralama işlemlerinde EKB’nin bir zorunluluğu bulunmamaktadır fakat satma ve alma işlemlerinde EKB kesinlikle zorunlu kılınmıştır. Firmamız Sarıoğlan’da yer almakta olan tüm taşınmazların EKB’lerini çok uygun fiyatlar ve %100 müşteri memnuniyeti ile teslim etmektedir. İletişime geçmeniz yeterli olacaktır.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uygulaması için Sarıoğlan’da bulunmakta olan binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4.maddesinin ilk fıkrası gereğince 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış olan yapılar yeni bina olarak kabul edilirken, bir diğer seçenek 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapılan binalar mevcut bina olarak adlandırılmaktadır.

Bu tanım çerçevesinde 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış olan binaların iskan ruhsatı alma aşamasında EKB’sini ilgili belediyeye sunması gerekmektedir. Eğer söz konusu EKB verilmezse, iskan ruhsatı kesinlikle verilmemektedir.

Mevcut binalar ve 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış fakat hala inşaatı devam etmekte olan binalar için Enerji Verimliliği Kanunun yayım tarihinden itibaren on yıl içerisinde EKB düzenlemesi yapılabilir. Kısaca, mevcut binalar kanunen 2 Mayıs 2017 tarihine kadar EKB sahibi olmak zorundadır.

EKB Düzenlemek üzere yetki belgesine sahip, meslek odaları tarafından verilmiş onaylı SMM belgesi bulunan mühendisler ya da mimarlar veya kapsamında bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulundurmakta olan tüzel kişiler yeni yapılacak olan binalar için EKB verebilir.

Kapsamında EKB Uzmanı mühendis ya da mimar çalıştırmakta olan Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından bizzat yetkilendirilmiş olan firmalarda, mevcut binalara EKB vermeye yetkili kuruluşlar olarak bilinmektedir.

Firmamız sizler için en uygun fiyat seçenekleri ve %100 müşteri memnuniyeti ile EKB işlemlerini yapmaktadır.